Stop  

De Behandelindex!

 

Wat doen wij?

Wij zetten ons zowel sociaal als maatschappelijk in,voor een mooie schone leefbare stad met zijn diversiteit aan wijken. Dit in samenwerking met bewoners en de gemeente. Voorts zij die het nodig hebben te helpen en/of te verwijzen naar professioneel hulp. Samen met bewoners en de gemeente te zoeken naar oplossingen en deze uit te (laten) voeren. Het controleren van de uitvoering van taken door instanties.

Het verstrekken van informatie aan de wijken "Binnen de linie". Zal zowel gevraagd als ongevraagd woord voeren bij de betreffende instanties in het belang van de wijk. Het stimuleren en/of te bemiddelen tussen de belanghebbende partijen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken om zo het beoogde doel te verkrijgen;en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Al het vermogen gevormd door: subsidies,donaties,schenkingen enz. zullen ten goede komen aan de activiteiten voor een betere buurt.

Een probleem wordt opgelost door te blijven zoeken naar oplossingen

 

Uitstraling en een schone buurt bepalen ons woongenot.

Wat kan jij doen?

* gooi geen vuil op straat,

* hou het om je huis netjes en schoon,

* zorg voor goed onderhoud aan je huis,

* meld a.u.b. misstanden,

* maak een probleem niet groter dan het al is,

vragen en suggesties neem contact op met ons

  • Meedoen in maatschappij met eenmalige tegemoetkoming van €100,- voor minima

Gepubliceerd op 2 november 2016

De gemeente Den Helder heeft besloten    € 100,- per persoon te geven aan de minima in Den Helder die meedoen in de maatschappij. Dit heet de meedoenregeling 2016. Het gaat om een vast bedrag dat per persoon wordt verstrekt. Het doel hiervan is dat volwassenen en kinderen mee kunnen doen met sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

In aanmerking hiervoor komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens, die meedoen in de maatschappij.

Bron:Gemeente Den Helder (meer info)

  • Eenmalige tegemoetkoming voor minima bij Meerkosten zorg 2016

Gepubliceerd op 10 november 2016

Eenmalige tegemoetkoming voor minima bij Meerkosten zorg 2016. In aanmerking hiervoor komen Helderse inwoners die door chronische ziekte en/of een handicap meerkosten hebben. Voorwaarde is dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Een eventueel vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van artikel 34 participatiewet.

Tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten worden inwoners gerekend:

  • met een vervoersindicatie of invalidenparkeerkaart of
  • met een indicatie voor hulp bij het huishouden ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning voor een periode van zes maanden of langer of
  • met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 – 100 of
  • met een verbruikt verplicht eigen risico 2016 van minimaal € 220,-

Inwoners die tot deze doelgroep behoren kunnen op grond van de beleidsregel een tegemoetkoming krijgen van € 150,- per huishouden.

Bron.Gemeente Den Helder (meer info)